אישור העתק נאמן למקור

הנוטריון מוסמך על פי חוק לאשר שהעתקו של מסמך נאמן למקור. תוקפו של מסמך שאושר נוטריונית כתוקפו של המסמך המקורי.

 

פנינה נוי - שמאות מקרקעין

ליאורה ויינראוב- זילכה, עו"ד ונוטריון