יציאת קטין לחו"ל

שעה שקטין נוסע לחו”ל עם בן משפחה שאינו האפוטרופוס עליו. נוצר צורך להנפיק אישור נוטריוני ולפיו הוריו של הקטין אישור את יציאת הקטין לחו”ל לפרק הזמן שהוסכם עליו בלווית הבגיר המקובל עליהם.
 

לא אחת מוצבת דרישה זו על ידי רשויות התעופההזרות בשל החשש מפני חטיפות ילדים והברחתם ממדינה למדינה.

אישור יציאת קטין מספק אסמכתא להסכמת ההורים לנסיעת הקטין ולכן הוא נצרך בעיקר במקרים בהם הקטין לא מוחזק במשמורת משותפת של ההורים. לעתים, להגברת תחושת הבטחון האישי ולמניעת תקלות מונפק אישור כזה גם במצב רגיל בו קיימת משמורת משותפת  של ההורים ורק אחד מהם יוצא את הארץ עם הקטין.

 

פנינה נוי - שמאות מקרקעין

ליאורה ויינראוב- זילכה, עו"ד ונוטריון