סוגי האישורים

1

יציאת קטין לחו"ל

שעה שקטין נוסע לחו”ל עם בן משפחה שאינו האפוטרופוס עליו. נוצר צורך להנפיק אישור נוטריוני ולפיו הוריו של הקטין...

אימות חתימה

אימות חתימה הוא הליך בו הנוטריון מאשר שהחותם על מסמך שהובא בפניו הוא האדם הנכון. חתימה באופן זה מאפשרת אמינות...

אישור העתק נאמן למקור

הנוטריון מוסמך על פי חוק לאשר שהעתקו של מסמך נאמן למקור. תוקפו של מסמך שאושר נוטריונית כתוקפו של המסמך המקורי....

יפויי כח נוטריוני

יפוי כוח הוא מסמך המעניק הרשאה למיופה הכוח, לבצע פעולה משפטית כלשהי כלפי צד שלישי בשם מיפה הכוח. בדרך כלל...

הסכמי ממון בין בני הזוג

הסכם ממון בין בני זוג הוא הסכם בו מחליטים בני זוג נשואים או ידועים בציבור באיזה אופן יחולק רכושם הפרטי...

צוואה נוטריונית

על פי חוק הירושה-1965 ניתן לערוך צוואה בארבע דרכים שונות: בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה. לכל אחת...

אישור חיים

לעתים נדרש פלוני להוכיח לרשויות בארץ או בחו”ל שהוא בין החיים . למשל: ניצולי שואה- נדרשים אחת לתקופה להציג אישור...

אישור רשימת מלאי

לאחר אירוע ביטוחי, דורשות חברות ביטוח אישור שרשימת המלאי נכונה ומעודכנת. רק באופן זה יכולה חברת ביטוח לוודא מהי הסחורה...

פנינה נוי - שמאות מקרקעין

ליאורה ויינראוב- זילכה, עו"ד ונוטריון