יפויי כח נוטריוני

יפוי כוח הוא מסמך המעניק הרשאה למיופה הכוח, לבצע פעולה משפטית כלשהי כלפי צד שלישי בשם מיפה הכוח. בדרך כלל יפוי כח שנועד למטרה מסוימת אינו צריך להיות יפוי כח נוטריוני, אך על יפוי כח כללי חובה לחתום  בפני נוטריון. מדובר במסמך שעשוי להיות בעל השלכות משפטיות משמעותיות ומכאן הדרישה לערכו בפני נוטריון.
 

דרישה נוספת שהוצבה על ידי המחוקק לחתום על יפוי כח נוטריוני היא בעת ביצוע פעולות במקרקעין הטעונות רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). בשל ההשלכות הכלכליות והרצון למנוע טענות כנגד תוקף ההרשאה חייב המחוקק לערוך אותן באמצעות יפוי כח נוטריוני.
 

במעמד החתימה- החותם על המסמך מזדהה בפני הנוטריון וחתימתו מאומתת בפניו. מקום בו נדרש יפוי כח נוטריוני וזה לא נחתם בפני נוטריון הרי שאין לו תוקף משפטי.
 

שימוש ביפוי כח נוטריוני נפוץ בשלושה מקרים:

נסיעה ממושכת לחו”ל- כאשר אדם צפוי להעדר תקופה ממושכת הוא חותם על יפוי כח נוטריוני המאפשר לקרוב משפחתו או לגורם קרוב אחר לבצע בשמו פעולות מסוימות (בהתאם להחלט מיפה הכח).
 

רכישת דירה מקבלן- מעניק לקבלן כח מאת הרוכשים לבצע פעולות רשומיות מסוימות.

משכנתא- בעת נטילת משכנתא הבנק דורש שייחתם יפוי כח נוטריוני המעניק לו כח לביצוע פעולות מסוימות בשם הלווים.

ביטול יפוי כח נוטריוני- בשל המשמעות המיוחדת שיש ליפוי כח כזה, גם לביטולו ניתנה תשומת לב ייחודית. ביטול יפוי כח כז מצריך פניה נוספת לנוטריון ולא ניתן להסתפק בהודעה טלפונית/ פקס או דוא”ל.יש לאמת את ההודעה על ביטול בפני נוטריון ואין זה חייב להיות הנוטריון אשר ערך את יפוי הכח דווקא. הנוטריון שעורך את הביטול מוציא עבור מייפה הכח טופס ובו הערה שאין באישור כדי לערוב לתקפו של הביטול. המשמעות היא שעסקאות שכבר נעשו בפרק זמן הביניים לא יבוטלו.מיפה הכח צריך לפעול להוצאת יפוי הכח פיזית מידי המיופה ואם אין הדבר אפשרי להודיע על כך למחזיק ביפוי הכח (למשל לבנק).
 

במקרה בו נעשה יפוי כח בלתי חוזר – ביטולו יצריך בדרך כלל פניה לבית בית משפט, אשר יבחן את אומד דעת הצדדים והשלכות הביטול.

 

 

 

פנינה נוי - שמאות מקרקעין

ליאורה ויינראוב- זילכה, עו"ד ונוטריון