אישור רישמת מלאי

Client: אישור רשימות מלאי

Date: 18.2.2014

Info:  Launch Project

 

לאחר אירוע ביטוחי, דורשות חברות ביטוח אישור שרשימת המלאי נכונה ומעודכנת. רק באופן זה יכולה חברת ביטוח לוודא מהי הסחורה שנפגעה/ הושחתה/ נגנבה ואשר בגינה נדרשת היא לפצות את המבוטח. נוטריון הינו גורם המוסמך להנפיק אישור כזה

 

 

פנינה נוי - שמאות מקרקעין

ליאורה ויינראוב- זילכה, עו"ד ונוטריון